070-985 60 00
Vardagar kl. 8-10

Arbetsmiljöverket har infört nya och striktare regler för tryckkärl. Detta faktablad är en kort sammanfattning av regelverket.

Företag med anställd eller inhyrd personal ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta faktablad är en sammanfattning av regelverket.

Organisatorisk och social arbetsmiljö handlar om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Många olyckor inträffar vid transport och lagring av storbalar. Här får du några tips på hur olyckor och tillbud kan undvikas.

Årligen inträffar allvarliga olyckor i samband med hantering av storbalar. Med rätt teknik och anpassad utrustning blir arbetet säkrare.

Oavsett om gården har egna hästar eller om man hyr ut stallplatser är det viktigt att tänka igenom säkerheten för både människorna och hästarna.

Kollision mellan en bil och ett långsamgående fordon kan få våldsamma konsekvenser. Här är några tips som kan göra din transport på vägen säkrare.

Arbete med djur kräver god planering och fasta rutiner. Med rätt teknik, anpassad inredning och utrustning, samt kunskap om djurs beteende blir arbetet säkrare.

Vid arbete med traktorer och maskiner inträffar många olyckor. De vanligaste skadorna sker vid reparationer och vid till- och frånkoppling av redskap. Här får du tips som ökar din säkerhet med maskiner och traktorer.

Lösa stegar, avsaknad av räcken, dålig belysning orsakar varje år svåra olycksfall i lantbrukets byggnader. Här får du tips på hur du undviker att själv drabbas.

10/17