070-985 60 00
Vardagar kl. 8-10

Rådgivare och experter

Möt våra arbetsmiljörådgivare. De hjälper dig i gång med det Systematiskt arbetsmiljöarbetet och med frågor inom olika specialområden.

Anders Danielson

Uppsala

Lantbrukets arbetsmiljö Utbildningar

Tel: 070-622 20 87

Joel Persson

Ålem, Kalmar

CE-märkning, Riskbedömning.

Tel: 070-568 94 79

Olle Wedenmark

Eksjö, Småland

Arbetsmiljöronder, Riskbedömningar, Mätningar.

Tel: 070-727 36 65

Kjell Svensson

Hajom, Västra Götaland

Allmän arbetsmiljö och specialkompetens inom motorsågshantering.

Tel: 070-994 79 90

Åsa-Lina Nordlund

Skeppshult, Småland

Coach och utbildare. Hälsofrämjande och hållbart ledarskap, LEAN, Säkerhet och Kvalitetsarbete.

Tel: 070-825 07 16

Sandra Nordström-Ohlzon

Kristinehamn, Värmland

Ergonomi, mätningar, riskbedömningar, kemiska arbetsmiljörisker.

Tel: 070-539 99 16

Torsten Ivarsson

Ramdala, Blekinge

Allmän arbetsmiljö och specialkompetens inom bygg- och anläggningsarbete och rehabilitering.

Tel: 070-928 11 21

Dag Björkqvist

Gotland, Gotland

Allmänt inom arbetsmiljö.

Tel: 073-180 12 09

Stefan Wistrand

Eskilstuna, Södermanland

Djursäkerhet, tryckkärl, arbetsmiljöplaner, riskbedömningar.

Tel: 070-369 40 98

Petra Wirtberg

Götene, Västra Götaland

ICF-Coach, säker hästverksamhet, lantbrukets arbetsmiljö.

Tel: 072-744 06 52

Julia Svenker

Åskloster Varberg

Arbetsmiljöingenjör, säkerhetskultur, ledningssystem, riskbedömningar, djursjukvårdens arbetsmiljö

Tel: 073-9625920

Lasse Gillberg

Huddinge, Stockholm

Naturbruksutbildningen, mjölkproduktion, maskiner.

Tel: 076-847 38 11

Bertil Jonsson

Eksjö, Småland

Utbildningar inom arbetsmiljö, riskbedömningar, kartläggning av belysning och buller, konsekvensbedömningar vid förändringar, om- och nybyggnationer, kemiska risker, bollplank rent allmänt.

Tel: 070-298 10 80

Lars Lundmark

Umeå, Västerbotten

Allmän arbetsmiljö och spetskompetens inom organisatorisk och social arbetsmiljö, ledarskap, UGL- utveckling av grupp och ledare.

Tel: 070-216 91 43

Martha Östlund

Östersund, Jämtland/Härjedalen

Socionom, Arbetsmiljöingenjör, Yrkeshygieniska mätningar, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Kemikalier, Organisatorisk- och psykosocial arbetsmiljö, Riskbedömningar

Tel: 073-0814149

Gunnar Ivarsson

Gotland

Allmän arbetsmiljö, riskbedömningar av lantbrukens maskiner och arbetsmiljö.

Tel: 072-7487208

Ulrika Nilsson

Skåne

Arbetsmiljö inom lantbruk och produktionsdjur, livsmedelsproduktionen, djurskydd, maskiner och naturbruksutbildning

Tel: 073-528 89 76

Sara Westholm

Sala

Personalvetare, coach, utbildare, hälsoinspiratör. Hästnäringens arbetsmiljö, hälsofrämjande ledarskap, organisatorisk och social arbetsmiljö.

Tel: 070-527 20 18

Melanie Borgemo

Nyköping, Sörmland

Arbetsmiljöingenjör, allmän arbetsmiljö och spetskompetens inom trädgård och golf. Riskbedömningar, Utbildningar inom arbetsmiljö.

Tel: 073-211 26 41

Föreningen

Föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige bildades under hösten 2014 som en utveckling av arbetsmiljökampanjen Säkert Bondförnuft (2009–2013). Föreningen hade sin första årsstämma den 10 mars 2015. Genom föreningen breddades kundgruppen och möjliggjorde också finansiering av gemensamma projekt.

Styrelse