070-985 60 00
Vardagar kl. 8-10

Vi hjälper dig med

Rådgivning

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Uppdatering nya regler på arbetsmiljöområdet
 • Riskbedömningar och handlingsplaner
 • Skriftliga säkerhetsrutiner och övrig dokumentation
 • Policydokument som mobilpolicy, rökpolicy m.m.
 • Utformning av arbetsmiljöplaner inför byggnation
 • Kris- och konflikthantering
 • Barnens säkerhet på gården
 • Skyddsronder  
 • Hjälp och stöd inför möten med myndigheter
 • Igångsättning av det systematiska. arbetsmiljöarbetet (SAM)
 • OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Ergonomi -genomgång – hjälpmedel
 • Coachning och hälsofrämjande ledarskap

Besök på företaget

Stöd vid olycksfall

 • Arbetsskadeanmälningar
 • Olycksfallsutredningar
 • Rehabiliteringsutredningar och arbetshjälpmedel
 • Damm, buller
 • Gas, ljus
 • Vibrationer

Mätningar

CE-märkning av maskiner och utrustning

 • Riskbedömningar
 • Dokumentation
 • Grundläggande arbetsmiljöutbildningar
 • Ledarskap och företagscoachning
 • Ergonomi
 • Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U

Vi skräddarsyr utbildningen så den passar dig och ditt företag.

Utbildningar