070-985 60 00
Vardagar kl. 8-10

Faktablad

Här hittar du faktablad om arbetsmiljö och säkerhet. Våra faktablad handlar om regler och lagstiftning om de vanligaste olycksriskerna i de gröna näringarna. De används av rådgivare, företagare, anställda, naturbruksskolor och media.

Besiktningsregler för tryckkärl

Arbetsmiljöverket har infört nya och striktare regler för tryckkärl. Detta faktablad är en kort sammanfattning av regelverket.

Systematisk arbetsmiljö (SAM)

Företag med anställd eller inhyrd personal ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta faktablad är en sammanfattning av regelverket.

Lastning och hantering av storbalar

Många olyckor inträffar vid transport och lagring av storbalar. Här får du några tips på hur olyckor och tillbud kan undvikas.

Lagring och hantering av storbalar

Årligen inträffar allvarliga olyckor i samband med hantering av storbalar. Med rätt teknik och anpassad utrustning blir arbetet säkrare.

Hästar och säkerhet

Oavsett om gården har egna hästar eller om man hyr ut stallplatser är det viktigt att tänka igenom säkerheten för både människorna och hästarna.

Säkra lantbrukstransporter

Kollision mellan en bil och ett långsamgående fordon kan få våldsamma konsekvenser. Här är några tips som kan göra din transport på vägen säkrare.

Säker hantering av nötkreatur

Arbete med djur kräver god planering och fasta rutiner. Med rätt teknik, anpassad inredning och utrustning, samt kunskap om djurs beteende blir arbetet säkrare.

Traktor- och maskinsäkerhet

Vid arbete med traktorer och maskiner inträffar många olyckor. De vanligaste skadorna sker vid reparationer och vid till- och frånkoppling av redskap. Här får du tips som ökar din säkerhet med maskiner och traktorer.

Säkerhet i byggnader

Lösa stegar, avsaknad av räcken, dålig belysning orsakar varje år svåra olycksfall i lantbrukets byggnader. Här får du tips på hur du undviker att själv drabbas.

Besiktningsregler för lyftanordningar

Reglerna om besiktning för grävmaskiner, hissar och andra tekniska anordningar gäller för alla typer av företag, både egenföretagare och företag med anställda.

Säker vedhantering

Vedklyvar och vedkapar orsakar många olycksfall varje år. Händer och fingrar skadas och även dödolyckor inträffar. Orsaken är ofta slarv eller borttagna skydd.

Kör säkert med fyrhjulingen (ATV)

Olyckorna med fyrhjulingar ökar och de flesta omkommer när maskinen välter. Man underskattar riskerna och många av de drabbade är barn. Det viktigt att veta hur man undviker olyckor och vilka regler som gäller.

Barnsäkerhet på gården

Barnen är särskilt utsatta i lantbruket eftersom gården ofta är både bostad, lekplats och arbetsplats. Ett klokt råd är att regelbundet se över gårdens säkerhet. Här följer några tips för ökad barnsäkerhet.

Damm i lantbruket

Luftföroreningar och speciellt damm påverkar både människors och djurs hälsa. Kvartsdamm, mögeldamm och damm från asbest är extra farligt.

Gasrisker i lantbruket

I lantbruket inträffar regelbundet tillbud, allvarliga olyckor och dödsfall orsakade av giftiga gaser. Riskerna är störst vid arbete i slutna utrymmen.