070-985 60 00
Vardagar kl. 8-10

Bli en av oss

Nätverket med gröna näringarnas mest meriterade arbetsmiljörådgivare.

Som medlem i Säker arbetsmiljö Sverige kommer du vara en del i vår samlade konsultgrupp. Vår kompetens och fokus är på arbetsmiljöfrågor inom de gröna näringarna samt djursjukvård.

LRF och Gröna arbetsgivare är naturliga samarbetspartners, vilket ger tillgång till deras ca 140 000 medlemmar. Två gånger per år brukar vi dessutom anordna interna träffar för fortbildning och erfarenhetsutbyte.

För att bli medlem ska du ha god praktisk och teoretisk kunskap om de gröna näringarna samt djursjukvårdens arbetsmiljö. Vara arbetsmiljöingenjör eller lantmästare, agronom eller liknande utbildning kompletterad med praktisk erfarenhet och/eller kvalificerad utbildning inom arbetsmiljö.

Skicka in din medlemsförfrågan här