Reglerna om besiktning för grävmaskiner, hissar och andra tekniska anordningar gäller för alla typer av företag, både egenföretagare och företag med anställda.

Vedklyvar och vedkapar orsakar många olycksfall varje år. Händer och fingrar skadas och även dödolyckor inträffar. Orsaken är ofta slarv eller borttagna skydd.

Hur vi mår på arbetsplatsen påverkar både trivsel, säkerhet och lönsamhet.

Olyckorna med fyrhjulingar ökar och de flesta omkommer när maskinen välter. Man underskattar riskerna och många av de drabbade är barn. Det viktigt att veta hur man undviker olyckor och vilka regler som gäller.

Barnen är särskilt utsatta i lantbruket eftersom gården ofta är både bostad, lekplats och arbetsplats. Ett klokt råd är att regelbundet se över gårdens säkerhet. Här följer några tips för ökad barnsäkerhet.

Luftföroreningar och speciellt damm påverkar både människors och djurs hälsa. Kvartsdamm, mögeldamm och damm från asbest är extra farligt.

I lantbruket inträffar regelbundet tillbud, allvarliga olyckor och dödsfall orsakade av giftiga gaser. Riskerna är störst vid arbete i slutna utrymmen.

17/17