070-985 60 00
Vardagar kl. 8-10

Webbinarier från arbetsmiljöveckan!

Här kan du se alla fem webbinarier från arbetsmiljöveckan 2022 och filmen om Ronjas gripande berättelse.

Klicka på spellistan “den randiga knappen” längst upp i menyn till höger.

Gör webbutbildningen “Är du säker?”
Här hittar du också checklistor, bilderböcker och länkar till fördjupande kunskapsmaterial.

Lantbruket är en av de mest olycksdrabbade branscherna. För att ändra på det finns nu arbetsmiljösatsningen ”Är du säker?” med bland annat en digital utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Satsningen som tagits fram av Prevent på uppdrag av Gröna arbetsgivare och Kommunal, och på initiativ av Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK).

Genom ”Är du säker?” vill man få dagens och morgondagens lantbrukare att arbeta mer systematiskt med sin arbetsmiljö och därigenom öka riskmedvetenheten, förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön i stort.

Satsningen vänder sig till aktiva lantbrukare och arbetstagare, lärare och studieanordnare. Och till framtidens lantbrukare – studenter.

Materialet omfattar:

  • En kort digital utbildning med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för en liten verksamhet/egenföretagare.

  • En handledning för lärare på naturbruksskolor, med övningar kring säkerhet att göra med eleverna.

  • En guide för att använda materialet på gruppträffar, till exempel på större arbetsplatser, möten i LRFs lokalavdelningar och liknande.

  • Allt samlas på ärdusäker.se, en webbplats inom Prevent där du också hittar checklistor, bilderböcker och länkar till fördjupande kunskapsmaterial. Här finns tydliga ingångar för de olika produktionsinriktningarna fjäderfä, gris, häst, nöt och växtodling.