070-985 60 00
Vardagar kl. 8-10

Aktuellt


Nyaste nya


Nyaste nya

Digital utbildning (Teams)


Digital utbildning (Teams)

Alla företag med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Här får du lära dig grunderna.

Läs mer

Boka ett företagsbesök


Boka ett företagsbesök

Tillsammans går vi igenom företaget säkerhet och arbetsmiljö och hjälper dig i gång med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Boka ditt besök här!

Läs mer

Faktablad


Faktablad

Nya faktablad om systematisk arbetsmiljö, SAM och organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA finns nu tillgängliga.

Läs mer

Olyckor med storbalar


Olyckor med storbalar

Läs mer varför det inträffar så många olyckor vid hantering av storbalar.

Läs mer

Gör webbutbildningen “Är du säker?”


Gör webbutbildningen “Är du säker?”

Här hittar du också checklistor, bilderböcker och länkar till fördjupande kunskapsmaterial.

Läs mer

Arbetsmiljödagar – attraktiva arbetsplatsen


Arbetsmiljödagar – attraktiva arbetsplatsen

Tillsammans med Gröna arbetsgivare och LRF anordnar vi arbetsmiljödagar på intressanta gårdar och företag. Kontakta oss så börjar vi planera.

Läs mer