070-985 60 00
Vardagar kl. 8-10

Olyckor med storbalar

Läs mer varför det inträffar så många olyckor vid
hantering av storbalar.

I samband med att storbalarna blivit vanliga har också de allvarliga tillbuden och olyckorna ökat vid hantering, transport och lagring av balarna. Storbalar med hö, halm och ensilage förekommer på i stort sett varenda gård där det finns nötkreatur eller hästar.

Föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige beviljades under 2018 ett anslag av KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för att utreda orsakerna till det ökande antalet olyckor med storbalar, samt att ta fram två nya faktablad inom området. Här hittar du hela utredningen.

Lastning och hantering av storbalar

Många olyckor inträffar vid transport och lagring av storbalar. Här får du några tips på hur olyckor och tillbud kan undvikas.