Faktablad

Nya faktablad om systematisk arbetsmiljö, SAM och organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA finns nu tillgängliga.

Våra faktablad handlar om de vanligaste olycksriskerna i de gröna näringarna. De används av rådgivare, företagare, anställda, naturbruksskolor och media. Kom gärna med tips och förslag på något nytt faktablad inom ett område du saknar.