Digital utbildning via Teams

Alla företag med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Här får du lära dig grunderna.

Arbetsmiljö för jord-, skog och trädgårdsföretag

Alla företag med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Här får du lära dig grunderna. Vi går också igenom hur man kan minska olycksriskerna och hur man tillsammans kan skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet. Kursintyg och material ingår.

Målgrupp: Företagare och anställda inom lantbruk, skog och trädgård.

Kursdatum: Fler kurstillfällen kommer i höst 2021

Tid: kl. 09.00-12.00

Pris: 750 kronor för LRF-medlem. (50 % rabatt kan sökas hos AFA försäkring)

Icke-medlem: 1 200 kronor

OBS! Begränsat antal platser

Frågor: Kontakta Anders Danielson 070-622 20 87 / anders.danielson@lrf.se

Kursledare: Bertil Jonsson, Arbetsmiljöingenjör, Anders Danielson, Lantmästare, medlemmar i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige.