070-985 60 00
Vardagar kl. 8-10

ArBETSMILJÖ FÖR jORD, SKOG OCH TRÄDGÅRD

Arbetsmiljökurs, digitalt via Teams. 

Fler kurser kommer framöver.

Skicka oss gärna din intresseanmälan till  info@sakerarbetsmiljo.se

Arbetsmiljö för jord-, skog och trädgårdsföretag

Företag med anställda ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Vi går igenom grunderna och hur man kan minska risken för olyckor och ohälsa. 

Du lär dig vad man som företagare måste kunna om arbetsmiljö och om fysiska, psykosociala och kemiska arbetsmiljörisker. Vi ger tips om hur man får en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet. 

Kursintyg och material ingår.

Kursen ingår i projektet “Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk”, som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Målgrupp: Företagare och anställda inom lantbruk, skog och trädgård.

Kursdatum: 

Tid: kl. 09.00-12.00

Anmälan senast: 

Pris: Kursen är Kostnadsfri.

OBS! Begränsat antal platser

Frågor: Kontakta Anders Danielson 070-622 20 87 / anders.danielson@lrf.se

Kursledare: Bertil Jonsson, Arbetsmiljöingenjör, Anders Danielson, Lantmästare, medlemmar i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige.