070-985 60 00
Vardagar kl. 8-10

ARBETSMILJÖ FÖR JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD - Är du säker?

NÄSTA KURS: 8 februari 2024 

Digitalt via Teams. 

 Anmälan senast 1 februari till info@sakerarbetsmiljo.se

Arbetsmiljö för jordbruk och trädgårdsföretag

Företag med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.          Vi går igenom grunderna och hur man kan minska risken för olyckor och ohälsa. 

Du lär dig vad man som företagare måste kunna om arbetsmiljö och om fysiska, psykosociala och kemiska arbetsmiljörisker.

Vi ger också tips om hur man får en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet. 

Kursintyg och material ingår.

Kursen ingår i projektet “Samlad kraft för ett säkert och attraktivt lantbruk”, som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Webbkurs via Teams

Målgrupp: Företagare och anställda inom lantbruk, och trädgård.

Kursdatum: 8 februari 2024.

Tid: kl. 09.00-12.00

Anmälan senast: 1 februari   

Pris:  Kursen är kostnadsfri.

OBS! Begränsat antal platser

Frågor: Kontakta Anders Danielson 070-622 20 87 / anders.danielson@lrf.se

Kursledare: Bertil Jonsson, Arbetsmiljöingenjör, Anders Danielson, Lantmästare, båda medlemmar i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige.