Boka ett företagsbesök

Tillsammans går vi igenom företaget säkerhet och arbetsmiljö och hjälper dig i gång med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Boka ditt besök här!

Ett företagsbesök ute på företaget tillsammans med någon av våra rådgivare är ofta det bästa sättet att komma i gång med det egna arbetsmiljöarbetet.Vi är experter på såväl den praktiska arbetsmiljön som lagar och regler.

Vi hjälper dig med:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Riskbedömningar
  • Skyddsronder
  • Rådgivning (ex. vid ny/ombyggnad, CE-märkning, val av personlig skyddsutrustning mm.)
  • Arbetsmiljöplan vid bygg- och anläggningarbete
  • Arbetshygieniska mätningar (buller, kvarts, damm mm.)
  • Arbetsplatsanpassningar (ansökan om tekniska hjälpmedel)
  • Arbetsskadeutredningar
  • Utbildningar inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Boka ditt företagsbesök här