070-985 60 00
Vardagar kl. 8-10

Boka ett företagsbesök

Tillsammans går vi igenom företaget säkerhet och arbetsmiljö och hjälper dig i gång med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Boka ditt besök här!  

NYHET  Medlemmar hos Gröna arbetsgivare har rätt till två timmars kostnadsfri rådgivning på sitt företag. Från och med 2022 gäller det alla även om man fått besök tidigare.

 

 

Ett företagsbesök ute på företaget tillsammans med någon av våra rådgivare är ofta det bästa sättet att komma i gång m ed det egna arbetsmiljöarbetet.Vi är experter på såväl den praktiska arbetsmiljön som lagar och regler.

Vi hjälper dig med:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Riskbedömningar
  • Skyddsronder
  • Rådgivning (ex. vid ny/ombyggnad, CE-märkning, val av personlig skyddsutrustning mm.)
  • Arbetsmiljöplan vid bygg- och anläggningarbete
  • Arbetshygieniska mätningar (buller, kvarts, damm mm.)
  • Arbetsplatsanpassningar (ansökan om tekniska hjälpmedel)
  • Arbetsskadeutredningar
  • Utbildningar inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Boka ditt företagsbesök här