Rapport olyckor med storbalar

190124 SLO Slutrapport Storbalsolyckor 2018 E