Faktablad

Här hittar du faktablad om arbetsmiljö och säkerhet i lantbruket.

Klicka på rubrikerna i listan nedanför för att få ett förstorat faktablad som du sedan kan skriva ut eller spara.

 

SaS Folder              Bygg säkert                             

                             

Faktablad. Lagring o hantering av storbalar 

Faktablad. Lastning o transport av storbalar

Faktablad Gasrisker i lantbruket

Faktablad Damm i lantbruket

Faktablad Barnsäkerhet på gården

Faktablad Kör säkert med fyrhjulingen (ATV)

Faktablad Psykosociala arbetsmiljön

Faktablad Säker vedhantering

Faktablad Besiktningsregler för lyftanordningar

Faktablad Hästar och säkerhet

Faktablad Besiktningsregler för tryckkärl – Omarbetning pågår

Faktablad Säkerhet i byggnader

Faktablad Traktor- och maskinsäkerhet

Faktablad Säker hantering av nötkreatur