Utbildning SLA

”Den attraktiva arbetsplatsen” SLA logga HQ

En tvåstegs utbildning som hjälper er att får grepp om ert arbetsmiljöarbete.

Steg 1

Under första delen av utbildningen, som sker vid ett tillfälle om 5-timmar, samlas alla inom företaget/avdelningen för att få en gemensam bild av er arbetsmiljö och vad ni har att förhålla er till gentemot lagstiftningen. Under utbildningen kommer ni fram till vad som är viktigt hos er och hur ni ska hantera era arbetsmiljöfrågor.

Steg 2

Efter några månader sker en uppföljning där vi går igenom resultatet utifrån steg 1, hur arbetet gått och hur ni nu går vidare.
Utbildningen hålls ute på ert företag, eller på annan anordnad plats utifrån överenskommelse.
Utbildningen anordnas av SLA:s arbetsmiljöutvecklare och i samarbete med föreningen Säker arbetsmiljö Sverige.

För information och bokning:

0709 – 85 60 00 (mån – fre 8:00 – 10:00)
info@sakerarbetsmiljo.se

Kontaktperson inom SLA:

Camilla Backlund
08 – 762 72 29
camilla.backlund@sla-arbetsgivarna.org

Produktblad SLA Den attraktiva arbetsplatsen