Vi hjälper er med

Behöver ni hjälp med er arbetsmiljö?Framsida hemsida

Säker Arbetsmiljö Sverige kan hjälper er – var som helst i landet.

 

Rådgivning på plats eller per telefon

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Uppdatering nya regler på arbetsmiljöområdet
 • Dokumentation
 • Utformning av handlingsplaner
 • Utformning av skriftliga säkerhetsrutiner
 • Utformning av policydokument (drogpolicy, Arbetsmiljöpolicy etc.)
 • Utformning av arbetsmiljöplaner inför byggnation
 • Konflikthantering

Medverkan vid:

 • Skyddsronder
 • Gårdsbesök
 • Arbetsmiljömöten/personalmöten
 • Igångsättning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Utbildningar

 • Grundläggande kurs i arbetsmiljö för alla i företaget (5 + 2 timmar)

Vi skräddarsyr utbildning i:

 • Vi skräddarsyr utbildning i:
 • Första hjälpen
 • Heta arbeten
 • Motorsågsarbete
 • Arbete med skylift
 • ATV-utbildning
 • Förarbevis
 • Ledarskap
 • Kemikaliehantering
 • Ergonomiutbildning
 • Företagscoaching
 • Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U) 
och ansvariga för arbetsmiljöplaner inför byggnation

   Rehabilitering

 • Arbetsskadeanmälningar
 • Rehabutredningar
 • Arbetshjälpmedel

Upprättande av :         

 • Insatsplaner
 • Krisplanering

Utreda och upprätta:

 • CE-Märkning
 • Riskbedömning
 • Explosionsskyddsdokument

Mätningar 

 • Damm
 • Buller
 • Gas
 • Ljus
 • vibrationer
 • Dammexplosionsrisk
Top