Vi finns på Elmia

Säker Arbetsmiljö Sverige kommer finnas på Elmia i monter B03:58.

Vi kommer också delta på Elmias Speakers Corner. Där kommer vi prata arbetsmiljö, byggsäkerhet CE-märkning mm.