Pressmeddelande

En ny förening tar vid efter LRF:s kampanj Säkert bondförnuft.

Säker arbetsmiljö Sverige heter den nya föreningen som bildats i kölvattnet på Säkert bondförnuft. Det är också sex tidigare handledare i projektet som nu startat en ekonomisk förening för att fortsätta arbetet.

– Säkert bondförnuft har varit lyckat och framgångsrikt och det finns mycket samlad kompetens. Vi ville se till att det är möjligt att fortsätta det jobbet och att det ska vara enkelt för jord- och skogsbruksföretagarna att komma i kontakt med den arbetsmiljökompetensen, säger Johan Ekselius som är föreningens ordförande.

Rådgivarna i Säker arbetsmiljö Sverige har egna företag, men i och med den ekonomiska föreningen bildas ett nätverk som ska göra det lätt att orientera sig för företagare som vill ha rådgivning.

– Vi kommer ha en mejladress och ett telefonnummer för hela landet så man lätt kan bli slussad vidare.

Liknande arbetssätt

LRF startade kampanjen Säkert bondförnuft 2009 med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet och i samarbete med SLU och JTI. Målet var att halvera dödsolyckorna inom lantbruket och det gick väldigt bra. Dödsolyckorna minskade med 45 procent under projekttiden som gick ut 2013.

Sedan dess har LRF fortsatt att driva projektet utan extern finansiering. Säker arbetsmiljö Sverige kommer erbjuda en liknande rådgivning, men vill fortsätta utvecklas.

– Vi kommer jobba på ett liknande sätt, men vill erbjuda en ännu högre kvalitet. Vi ska se till att rätt person skickas till rätt företag. Vi har alla olika kompetenser. Vi ska också se till att de som är med i föreningen får möjlighet att kompetensutvecklas, säger Ekselius.

Samarbete med LRF aktuellt

Föreningen är helt fristående, men hoppas på ett gott samarbete med LRF. Något som inte verkar helt omöjligt.

– Absolut, vi ser mycket positivt på att föreningen har bildats och vi kommer ha ett nära samarbete. De som ingår är ju i stor utsträckning de som genomfört våra kurser och besök, säger Anders Danielson, projektledare för Säkert bondförnuft på LRF.

LRF kommer i sin tur också fortsätta erbjuda rådgivning inom arbetsmiljöfrågor ännu under 2015. Hur det blir efter det återstår att se.

– Vi har sagt att vi får utvärdera successivt. Men det är viktigt att kompetensen bevaras och att lantbrukare som har behov av rådgivning kan få det, säger Anders Danielson.

Värt kostnaden

Under projekttiden för Säkert bondförnuft kunde LRF erbjuda arbetsmiljörådgivning till en billig peng. När LRF fortsatte driva projektet utan extern finansiering var man tvungen att justera priset. Vad det kommer kosta att anlita den nya föreningen är inte riktigt bestämt ännu.

– All rådgivning kostar ju. Prisnivån från Säkert bondförnuft som hade projektstöd kan ju ingen klara. Vi hoppas kunna erbjuda tjänster som företagen tycker är väl värda att betala för. I förhållande till annan rådgivning tror jag inte det blir dyrare, säger Johan Ekselius.

Viktigt med ständig påminnelse

Intresset för arbetsmiljöfrågor har ökat stadigt inom lantbrukarkåren, men det finns ännu mycket att göra inom området. Främst handlar det om att förändra ett tankesätt.

– Det vanligaste är att man har rutiner där man inte tänker på vad man gör. Ofta är det småsaker som inte kostar särskilt mycket att åtgärda, men man måste bli påmind hela tiden om det här med säkerhet, säger Ekselius.

Säker arbetsmiljö Sverige kommer finnas på plats på Elmia för att presentera sig. Sedan kommer verksamheten att dra i gång under vintern.