Om oss

Säker Arbetsmiljö Sverige

Föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige.

Rådgivarna i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige har mångårig erfarenhet från Lantbrukshälsan, företagshälsovården, Arbetsmiljöverket och senast från projektet Säkert Bondförnuft. De finns i hela landet och samverkar med både LRF och SLA.

Ett gårdsbesök håller olyckorna borta

Rådgivarna hjälper dig till en säker gård för dig, din familj och dina anställda. Ett gårdsbesök hjälper dig över hemmablindheten. Dokumentationen och handlingsplanen blir viktiga dokument för er ökade säkerhet och om myndigheterna kommer på besök.

Hjälp med rehabilitering

Har du eller någon i din närhet råkat ut för en arbetsskada. Rådgivarna i föreningen Säker Arbetsmiljö hjälper dig m med arbetshjälpmedel, rehabiliteringsutredningar och dokumenten till försäkringskassan.

Håll sanktionsavgifterna borta

Arbetsmiljöverket har sedan några år infört dryga sanktionsavgifter för de företag som inte följer gällande regelverk. Detta gäller även lantbruksföretag. Nivån på straffavgifterna ligger mellan 40 000–400 000 kr. Nu får du hjälp att undvika dessa både onödiga och dyra straffavgifter.

En attraktiv arbetsplats

En arbetsplats som är lönsam och där alla trivs och utvecklas vill väl alla ha. Den nya arbetsmiljöutbildningen ”Den attraktiva arbetsplatsen” är skräddarsydd för företag i de gröna näringarna. Den passar att genomföra i lokalavdelningen eller för det enskilda företaget med anställd personal. Den ger verktyg för att skapa en säker, trivsam och attraktiv arbetsplats som lever upp till lagar och regler.

Kontakt

Ring föreningens Jourtelefon 0709–856 000 (Vardagar 08.00 – 10.00) eller maila till info@sakerarbetsmiljo.se.

 

Top