Kurser

UTBILDNING

Systematisk arbetsmiljöutbildning för företag i gröna näringen.

Alla företag med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Hur detta genomförs får du lära dig och hur du undviker dyra sanktionsavgifter. Vi går också igenom hur man kan minska olycksrisker och hur man tillsammans kan skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet.

Målgrupp
Företagare, arbetsledare och anställda inom lantbruk, livsmedel, skog och trädgård mm.

Omfattning
1 dag, 09.30 – 15.30.

Datum:  Inte bestämt  

Plats: Där du finns. Maila en intresseanmälan till anders.danielson@lrf.se

Pris: 925 kr exklusive moms.   

Innehåll

  • Den Attraktiva Arbetsplatsen – hur får vi den?
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – vad krävs – hur gör man.
  • Fysiska och psykosociala risker.
  • Handlingsplan, åtgärder och säkra rutiner.
  • Arbetsmiljöpolicy.
  • Undvik sanktionsavgifter.
  • Diskussioner, övningar och filmer.

VÄLKOMMEN !