Kurser

Säker och Attraktiv Arbetsplats

För närvarande har vi inga nya kursdatum klara men skicka ett mail eller ring om du är intresserad. info@sakerarbetsmiljo.se 

Telefon: 0709-856 000

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för företag i den gröna näringen.

Att vara arbetsgivare är omgärdat av många krav och regler. Alla företag med anställda måste enlig lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Hur detta genomförs får du lära dig och hur du undviker de dyra och onödiga sanktionsavgifterna. Vi går också igenom hur man kan minska olycksrisker och hur man tillsammans kan skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet.

Målgrupp
Företagare, arbetsledare och anställda inom lantbruk, livsmedel, skog och trädgård mm.

Omfattning
1 dag, 09.30 – 15.00.

Datum och plats

Ej klart

 Innehåll

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – vad krävs – hur gör man.
  • Fysiska och psykosociala risker.
  • Handlingsplan, åtgärder och säkra rutiner.
  • Arbetsmiljöpolicy.
  • Hur skapa en attraktiv arbetsplats.
  • Undvik sanktionsavgifter.
  • Diskussioner, övningar och filmer.