Erbjudande utbildning – Säker och attraktiv arbetsplats

Ny utbildning

Säker och Attraktiv Arbetsplats

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för företag i den gröna näringen.

Att vara arbetsgivare är omgärdat av många krav och regler. Alla företag med anställda måste enlig lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Hur detta genomförs får du lära dig och hur du undviker de dyra och onödiga sanktionsavgifterna. Vi går också igenom hur man kan minska olycksrisker och hur man tillsammans kan skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet.

Målgrupp
Företagare, arbetsledare och anställda inom lantbruk, livsmedel, skog och trädgård mm.

Omfattning
1 dag, 09.30 – 15.00.

Datum och plats:

  •  15 mars – Västerås, Brunnby gård
  • 20 mars – Uppsala, LRF:s regionkontor Ulls väg 29 A, Ultuna SLU.

Kostnad: 875 kr (exkl. moms) då ingår lunch, kaffe och material.

 

Anmälan: Senast 28 februari till anders.danielson@lrf.se eller 070- 622 20 87.

Kursledare

Anders Danielson. Lantmästare med mångårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågorna i de gröna näringarna. Medlem i den ekonomiska föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige som stöds av LRF och SLA.

 

Innehåll

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – vad krävs – hur gör man.
  • Fysiska och psykosociala risker.
  • Handlingsplan, åtgärder och säkra rutiner.
  • Arbetsmiljöpolicy.
  • Hur skapa en attraktiv arbetsplats.
  • Undvik sanktionsavgifter.
  • Diskussioner, övningar och filmer.