Författare: Master

Utredningen klar om olyckor med storbalar

Nu är utredningen klar om varför det sker så många olyckor vid hantering av storbalar. Vi i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige beviljades under 2018 anslag för att utreda orsakerna till det ökande antalet olyckor med storbalar samt att ta fram två

Nu utreder vi olyckorna med storbalar

Under det senaste året har minst fyra personer omkommit vid hantering av storbalar. Förutom dödsolyckorna har ett flertal allvarliga olyckor och tillbud inträffat, en del med mycket svåra personskador. Vi i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige har beviljats anslag av SLO

Top