Erbjudande utbildning – Säker och attraktiv arbetsplats

Ny utbildning

Säker och Attraktiv Arbetsplats

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för företag i den gröna näringen.

Att vara arbetsgivare är omgärdat av många krav och regler. Alla företag med anställda måste enlig lag ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Hur detta genomförs får du lära dig och hur du undviker de dyra och onödiga sanktionsavgifterna. Vi går också igenom hur man kan minska olycksrisker och hur man tillsammans kan skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs, utvecklas och stärker företagets lönsamhet.

Målgrupp
Företagare, arbetsledare och anställda inom lantbruk, livsmedel, skog och trädgård mm.

Omfattning
1 dag, 09.30 – 15.00.

Datum och plats:

  •  15 mars – Västerås, Brunnby gård
  • 20 mars – Uppsala, LRF:s regionkontor Ulls väg 29 A, Ultuna SLU.

Kostnad: 875 kr (exkl. moms) då ingår lunch, kaffe och material.

 

Anmälan: Senast 28 februari till anders.danielson@lrf.se eller 070- 622 20 87.

Kursledare

Anders Danielson. Lantmästare med mångårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågorna i de gröna näringarna. Medlem i den ekonomiska föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige som stöds av LRF och SLA.

 

Innehåll

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – vad krävs – hur gör man.
  • Fysiska och psykosociala risker.
  • Handlingsplan, åtgärder och säkra rutiner.
  • Arbetsmiljöpolicy.
  • Hur skapa en attraktiv arbetsplats.
  • Undvik sanktionsavgifter.
  • Diskussioner, övningar och filmer.

Utbildning LRF

 ”Den attraktiva arbetsplatsen”lrf

LRF erbjuder, i samverkan med föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige, en helt ny arbetsmiljöutbildning, skräddarsydd för företag i de gröna näringarna. Utbildningen passar utmärkt att genomföra i lokalavdelningens regi, men passar också bra för det enskilda företaget med anställd personal.

Den ”Attraktiva Arbetsplatsen” är en fortsättning och utveckling av den populära kursen ”Tre steg till Säkert Bondförnuft” som genomfördes i mer än varannan av LRFs lokalavdelningar.

För mer info läs: Produktblad – Den attraktiva arbetsplatsen

För mer information och bokning:
Säker Arbetsmiljö Sverige
0709 – 85 60 00 (mån – fre 8:00 – 10:00)
info@sakerarbetsmiljo.se

Kontaktperson inom LRF: 
Anders Drottja 08-787 50 10
anders.drottja@lrf.se
Eller kontakta din LRF-region

Utbildning SLA

”Den attraktiva arbetsplatsen” SLA logga HQ

En tvåstegs utbildning som hjälper er att får grepp om ert arbetsmiljöarbete.

Steg 1

Under första delen av utbildningen, som sker vid ett tillfälle om 5-timmar, samlas alla inom företaget/avdelningen för att få en gemensam bild av er arbetsmiljö och vad ni har att förhålla er till gentemot lagstiftningen. Under utbildningen kommer ni fram till vad som är viktigt hos er och hur ni ska hantera era arbetsmiljöfrågor.

Steg 2

Efter några månader sker en uppföljning där vi går igenom resultatet utifrån steg 1, hur arbetet gått och hur ni nu går vidare.
Utbildningen hålls ute på ert företag, eller på annan anordnad plats utifrån överenskommelse.
Utbildningen anordnas av SLA:s arbetsmiljöutvecklare och i samarbete med föreningen Säker arbetsmiljö Sverige.

För information och bokning:

0709 – 85 60 00 (mån – fre 8:00 – 10:00)
info@sakerarbetsmiljo.se

Kontaktperson inom SLA:

Camilla Backlund
08 – 762 72 29
camilla.backlund@sla-arbetsgivarna.org

Produktblad SLA Den attraktiva arbetsplatsen

Säkerhet i vårbruk

ATL Play

Så blir vårbruket säkrare

Så blir vårbruket säkrare

 

Arbetsmiljö LRF-medlem

Behöver du hjälp med er arbetsmiljö SAM? Kontakta oss så hjälper vi er.

Behöver ni hjälp med er arbetsmiljö?

 
Länkat från LRF:s hemsida

Att arbeta inom lantbruk innebär många riksfyllda arbetsuppgifter. Du kan minska risken för att drabbas av en olycka på din gård genom att regelbundet se över säkerheten.

Kontakta oss så hjälper vi dig över hemmablindheten. LRF erbjuder rådgivning och information om jord – och skogsbrukets arbetsmiljöfrågor genom ett samarbete med den ekonomiska föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige. Föreningen består av några av landets mest meriterade rådgivare inom arbetsmiljöområdet och erbjuder gårdsbesök, kurser och informationer. För beställning av gårdsbesök och mer information se vidare på http://www.sakerarbetsmiljo.se/

Telefonrådgivning – nytt från och med 2015
Varje vardag mellan 08.00-10.00 finns våra arbetsmiljöexperter beredda att svara på dina frågor. Du kan fråga om allt inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet som t.ex. vilka sanktionsavgifter man riskerar, och vad lagen kräver, säkerhet för barnen, besiktningskrav på maskiner och frågor om rehabilitering och arbetshjälpmedel. Ingen fråga är för dum för att ställas, lyft luren och ring – välkommen! Ring: 0709- 856 000

Vi finns på Elmia

Säker Arbetsmiljö Sverige kommer finnas på Elmia i monter B03:58.

Vi kommer också delta på Elmias Speakers Corner. Där kommer vi prata arbetsmiljö, byggsäkerhet CE-märkning mm.

 

Pressmeddelande

En ny förening tar vid efter LRF:s kampanj Säkert bondförnuft. Grundarna ser ett fortsatt behov för arbetsmiljörådgivning inom jord- och skogsbruk.

Säker arbetsmiljö Sverige heter den nya föreningen som bildats i kölvattnet på Säkert bondförnuft. Det är också sex tidigare handledare i projektet som nu startat en ekonomisk förening för att fortsätta arbetet.

– Säkert bondförnuft har varit lyckat och framgångsrikt och det finns mycket samlad kompetens. Vi ville se till att det är möjligt att fortsätta det jobbet och att det ska vara enkelt för jord- och skogsbruksföretagarna att komma i kontakt med den arbetsmiljökompetensen, säger Johan Ekselius som är föreningens ordförande.

Rådgivarna i Säker arbetsmiljö Sverige har egna företag, men i och med den ekonomiska föreningen bildas ett nätverk som ska göra det lätt att orientera sig för företagare som vill ha rådgivning.

– Vi kommer ha en mejladress och ett telefonnummer för hela landet så man lätt kan bli slussad vidare.

Liknande arbetssätt

LRF startade kampanjen Säkert bondförnuft 2009 med ekonomiskt stöd från Landsbygdsprogrammet och i samarbete med SLU och JTI. Målet var att halvera dödsolyckorna inom lantbruket och det gick väldigt bra. Dödsolyckorna minskade med 45 procent under projekttiden som gick ut 2013.

Sedan dess har LRF fortsatt att driva projektet utan extern finansiering. Säker arbetsmiljö Sverige kommer erbjuda en liknande rådgivning, men vill fortsätta utvecklas.

– Vi kommer jobba på ett liknande sätt, men vill erbjuda en ännu högre kvalitet. Vi ska se till att rätt person skickas till rätt företag. Vi har alla olika kompetenser. Vi ska också se till att de som är med i föreningen får möjlighet att kompetensutvecklas, säger Ekselius.

Samarbete med LRF aktuellt

Föreningen är helt fristående, men hoppas på ett gott samarbete med LRF. Något som inte verkar helt omöjligt.

– Absolut, vi ser mycket positivt på att föreningen har bildats och vi kommer ha ett nära samarbete. De som ingår är ju i stor utsträckning de som genomfört våra kurser och besök, säger Anders Danielson, projektledare för Säkert bondförnuft på LRF.

LRF kommer i sin tur också fortsätta erbjuda rådgivning inom arbetsmiljöfrågor ännu under 2015. Hur det blir efter det återstår att se.

– Vi har sagt att vi får utvärdera successivt. Men det är viktigt att kompetensen bevaras och att lantbrukare som har behov av rådgivning kan få det, säger Anders Danielson.

Värt kostnaden

Under projekttiden för Säkert bondförnuft kunde LRF erbjuda arbetsmiljörådgivning till en billig peng. När LRF fortsatte driva projektet utan extern finansiering var man tvungen att justera priset. Vad det kommer kosta att anlita den nya föreningen är inte riktigt bestämt ännu.

– All rådgivning kostar ju. Prisnivån från Säkert bondförnuft som hade projektstöd kan ju ingen klara. Vi hoppas kunna erbjuda tjänster som företagen tycker är väl värda att betala för. I förhållande till annan rådgivning tror jag inte det blir dyrare, säger Johan Ekselius.

Viktigt med ständig påminnelse

Intresset för arbetsmiljöfrågor har ökat stadigt inom lantbrukarkåren, men det finns ännu mycket att göra inom området. Främst handlar det om att förändra ett tankesätt.

– Det vanligaste är att man har rutiner där man inte tänker på vad man gör. Ofta är det småsaker som inte kostar särskilt mycket att åtgärda, men man måste bli påmind hela tiden om det här med säkerhet, säger Ekselius.

Säker arbetsmiljö Sverige kommer finnas på plats på Elmia för att presentera sig. Sedan kommer verksamheten att dra i gång under vintern.

Top