Utredningen klar om olyckor med storbalar

Nu är utredningen klar om varför det sker så många olyckor vid hantering av storbalar. Vi i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige beviljades under 2018 anslag för att utreda orsakerna till det ökande antalet olyckor med storbalar samt att ta fram två nya faktablad inom området. 

Faktabladen. De två faktabladen Lastning o transport av storbalar” och ”Lagring o hantering av storbalar”  hittar du på denna hemsida i övre marginalen under fliken Faktablad. http://www.sakerarbetsmiljo.se/material/

Utredningen. Hela utredningen Säkrare hantering av storbalar” finner du på denna hemsida i övre marginalen under fliken Rapport olyckor med storbalar. http://www.sakerarbetsmiljo.se/rapport-olyckor-med-storbalar/