Nu utreder vi olyckorna med storbalar

Under det senaste året har minst fyra personer omkommit vid hantering av storbalar.

Förutom dödsolyckorna har ett flertal allvarliga olyckor och tillbud inträffat, en del med mycket svåra personskador.

Vi i föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige har beviljats anslag av SLO fonden hos KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens för att genomföra en grundlig olycksutredning av de senaste dödsolyckor samt undersöka ett antal övriga olyckor och tillbud vid storbalshantering inom lantbruket.

Utredningen ska bidra med värdefull kunskap om hur liknande olyckor ska kunna undvikas. Vi kommer också ta fram två nya faktablad inom området. Säker lastning och transport av storbalar och Säker lagring och hantering av storbalar.

Utredningen och faktabladen kommer publiceras här på föreningens hemsida.