År: 2015

Utbildning LRF

 ”Den attraktiva arbetsplatsen” LRF erbjuder, i samverkan med föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige, en helt ny arbetsmiljöutbildning, skräddarsydd för företag i de gröna näringarna. Utbildningen passar utmärkt att genomföra i lokalavdelningens regi, men passar också bra för det enskilda företaget med

Utbildning SLA

”Den attraktiva arbetsplatsen”  En tvåstegs utbildning som hjälper er att får grepp om ert arbetsmiljöarbete. Steg 1 Under första delen av utbildningen, som sker vid ett tillfälle om 5-timmar, samlas alla inom företaget/avdelningen för att få en gemensam bild av

Säkerhet i vårbruk

ATL Play  

Arbetsmiljö LRF-medlem

  Länkat från LRF:s hemsida Att arbeta inom lantbruk innebär många riksfyllda arbetsuppgifter. Du kan minska risken för att drabbas av en olycka på din gård genom att regelbundet se över säkerheten. Kontakta oss så hjälper vi dig över hemmablindheten.

Top