Utbildning LRF

 ”Den attraktiva arbetsplatsen”lrf

LRF erbjuder, i samverkan med föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige, en helt ny arbetsmiljöutbildning, skräddarsydd för företag i de gröna näringarna. Utbildningen passar utmärkt att genomföra i lokalavdelningens regi, men passar också bra för det enskilda företaget med anställd personal.

Den ”Attraktiva Arbetsplatsen” är en fortsättning och utveckling av den populära kursen ”Tre steg till Säkert Bondförnuft” som genomfördes i mer än varannan av LRFs lokalavdelningar.

För mer info läs: Produktblad – Den attraktiva arbetsplatsen

För mer information och bokning:
Säker Arbetsmiljö Sverige
0709 – 85 60 00 (mån – fre 8:00 – 10:00)
info@sakerarbetsmiljo.se

Kontaktperson inom LRF: 
Anders Drottja 08-787 50 10
anders.drottja@lrf.se
Eller kontakta din LRF-region